BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tấn năm 2015

Sáng nay, vào lúc 5h30 ngày 7.3. Ất mùi (25.4.2015), BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức lễ thọ cấp Tấn cho 15 Huynh Trưởng đang sinh tại các BHD GĐPT: Bình Thuận, Gia Định, Đồng Nai, Khánh Hòa, Thừa Thiên, Khánh Hòa, Quảng Nam 2, Lâm Đồng.

Quang lâm chứng minh Lễ thọ  cấp Tấn: Hòa Thượng Thích Đức Chơn – Thượng Thủ cùng quý Hòa thượng trong Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Thanh Huyền -Trưởng Ban Thường Trực cùng qúy Hòa Thượng Trong Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý anh, chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên BHD TƯ GĐPT Việt Nam, cùng qúy anh chị trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng, anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai – Tổng Thư Ký BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới.

Sau phần niêm hương bạch Phật tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, chào kỳ hiệu Sen Trắng

Huynh Trưởng cấp Dũng  Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa – Phó  Tổng Thư Ký công đọc quyết định tấn phong cấp Tấn.

Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Chế Võ Hữu Khiên  – Phụ Tá Ủy viên Nội Vụ  công đọc Bổn phận –  nhiệm vụ – quyền hạn Huynh Trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam.

Tất cả Huynh Trưởng tân phong lần lượt đọc lời phát nguyện, quý anh, chị  trong Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng trao quyết định và gắn cấp Tấn cho các Huynh Trưởng tân thăng.

Lời chứng nhận của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam “…Nơi đại hùng bửu điện Tu Viện Quảng Hương Già Lam trên có Tam Bảo chứng minh, và sự hiện diện chứng nhận của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Hôi Đồng Huynh Trưởng cấp Dũng , các anh, chị dũng mãnh đã phát tâm nguyện: Phụng sự đạo pháp và dân tộc, phụng sự mục đích lý tưởng GĐPT Việt Nam, hoàn thành sứ mệnh do tổ chức giao phó. Nhân danh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tôi Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, thay mặt cho tổ chức GĐPT Việt Nam long trọng chứng nhận lời phát nguyện của mười lăm (15) Huynh trưởng cấp Tân tân thăng ngày hôm nay…”

Đải lao cho Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh- Giám luật HĐTGCM “…ngày hôm nay GĐPT Việt Nam có thêm  mười lăm (15) Huynh trưởng cấp Tấn chung vai gánh vác thịnh suy của tổ chức áo Lam, các anh chị phải giữ thân khẩu ý thanh tịnh …”

Sau phần hồi hướng cung tiễn chư tôn đức hồi liêu, Lễ tấn phong cấp Dũng hòan mãn lúc 7h00 cùng ngày.

Vp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Cap Tan (1)

Cap Tan (2)

Cap Tan (3)

Cap Tan (4)

Cap Tan (5)

Cap Tan (6)

Cap Tan (7)

Cap Tan (8)

Cap Tan (9)

Cap Tan (10)

Cap Tan (11)

Cap Tan (12)

Cap Tan (13)

Cap Tan (14)

Cap Tan (15)

Cap Tan (16)

Cap Tan (17)

Cap Tan (18)

Cap Tan (19)

Cap Tan (20)

Cap Tan (21)

Cap Tan (22)

Cap Tan (23)

Cap Tan (24)

Cap Tan (25)

Cap Tan (26)

Cap Tan (27)

Cap Tan (28)

Cap Tan (29)

Cap Tan (30)

Cap Tan (31)

Cap Tan (32)

Cap Tan (33)

Cap Tan (34)

Cap Tan (35)

Cap Tan (36)

Cap Tan (37)

Cap Tan (38)

Cap Tan (39)

Cap Tan (40)

Cap Tan (41)

Cap Tan (42)

Cap Tan (43)

Cap Tan (60) -

Cap Tan (45)

Cap Tan (46)

Cap Tan (47)

Cap Tan (48)

Cap Tan (49)

Cap Tan (50)

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai Giới lần 1 – năm 2018

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

phuocthanh