Nhạc Karaoke: Bướm Bay Vườn Cải – Thơ Nhất Hạnh

Nhạc phẩm: BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG – Ý thơ: Nhất Hạnh – Nhạc: Đức Quảng – Tiếng hát Đặng Dung (Ca Lăng Tần Già 2014) – Kim Ngân – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Bông Hồng Cài Áo Nhất Hạnh

phuocthanh

Cáo tang: HTr cấp Tín Quảng Hiền – Lâm Thị Vui từ trần

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức thi bậc Lực năm 2014

phuocthanh