Nhạc Karaoke: Bướm Bay Vườn Cải – Thơ Nhất Hạnh

Nhạc phẩm: BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG – Ý thơ: Nhất Hạnh – Nhạc: Đức Quảng – Tiếng hát Đặng Dung (Ca Lăng Tần Già 2014) – Kim Ngân – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Nhất tâm hướng về Hiệp Kỵ toàn quốc Gia Đình Phật Tử Việt Nam

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ(2012-2016)

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap