Nhạc Karaoke: Bướm Bay Vườn Cải – Thơ Nhất Hạnh

Nhạc phẩm: BƯỚM BAY VƯỜN CẢI HOA VÀNG – Ý thơ: Nhất Hạnh – Nhạc: Đức Quảng – Tiếng hát Đặng Dung (Ca Lăng Tần Già 2014) – Kim Ngân – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

TRẠI HUẤN LUYỆN

nhuanphap

Nhạc: 5 Tiên Tri Xem Voi

ducquang

Tìm ẩn lam tình

nhuanphap