Nhạc phẩm: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Bài này tác giả viết để cầu nguyện cho Việt Nam trong thời lửa chiến – Tuy đất nước mình nay đã yên bình nhưng thế giới bao giờ mới dứt chiến tranh! Thế nên ngành Nữ GĐPT với hạng nguyện từ bi vẫn quỳ xuống nguyện cầu trong mùa Hạnh

Bài khác nên xem

Nhạc: Chánh Giác – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

Nhạc Karaoke -Thanh Khiết Hương-Đức Quảng

ducquang