Nhạc: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

Lam hiền, Hoa Lam, Tình Lam…… là những mỹ từ  diễn tả chung trong sinh hoạt áo Lam, đời áo Lam. Trước có bài Tôi Yêu Màu Lam bất hủ của Trần Nhật Thành, nay có bài Áo Lam Hiền của Chúc Linh:

nganh NuAzAo lam hien 24Az

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Ánh Sáng Của Nhẫn Nhục – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Tình Lam – Nguyễn Quang Viễn

ducquang

Nhạc Karaoke: Hôm Nay Họp Đoàn – Tâm Nguyện

ducquang