Nhạc: Áo Lam Hiền – Chúc Linh

Lam hiền, Hoa Lam, Tình Lam…… là những mỹ từ  diễn tả chung trong sinh hoạt áo Lam, đời áo Lam. Trước có bài Tôi Yêu Màu Lam bất hủ của Trần Nhật Thành, nay có bài Áo Lam Hiền của Chúc Linh:

nganh NuAzAo lam hien 24Az

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mừng Phật Ra Đời – Giác An

ducquang

Nhạc: Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan – Lời Anh, Pháp

ducquang

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang