Nhạc: Hãy Về Đây Với Tôi. Thơ Tâm Mạch- Nhạc Đức Quảng

Tháng 11 năm 2004 nhân chuyến Lễ hội hành hướng về đất Phật của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần I, đoàn Canada có đạo hữu Tâm Mạch – Nguyễn Thế Hà sáng tác một bài thơ rất hay. Đức Quảng phải mất tám năm để hoàn thành một giai điệu và  phối âm bài ca này. Nghe nhạc tại:

http://gdpttunghiem.com/2013/01/24/hay-ve-day-voi-toi-nhac-si-duc-quang

Hay ve day voi toiHay ve day voi toiAz

Bài khác nên xem

Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Đoàn ca Đồng Nam : Mầm Măng

ducquang

Nhạc: Còn Lại Đêm Lửa Tàn – Đức Quảng

ducquang