Nhạc: Đạo Ca 5 – Một Cành Mai

Trong 10 bài Đạo ca của hai nghệ sỹ họ Phạm: Phạm Thiên Thư (thơ) – Phạm Duy (nhạc) đã chắp cánh cho sự hy sinh của Sinh Viên Phật Tử Nhất Chi Mai trong Đạo Ca 5 bay bỗng trong nghệ thuật, trong dòng nhạc Thiền  và quê hương:

Mot canh mai 1z

Mot canh mai1z

Bài khác nên xem

Nhạc Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai, Đặng Lê Nguyễn

ducquang

Một giờ ba mươi phút

nhuanphap

Xuân như ngày ấy

nhuanphap