Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

Tha hương không có vàng mai

đỏ  câu đối tết – chẳng bày Chưng xanh

Cho dù xa cách bao năm

Vẫn mơ về đón mùa Xuân quê nhà

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản (2)

ducquang

Nhạc Karaoke: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Nguyên Thông

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Lễ Phật – Tâm Đức

ducquang