Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

Tha hương không có vàng mai

đỏ  câu đối tết – chẳng bày Chưng xanh

Cho dù xa cách bao năm

Vẫn mơ về đón mùa Xuân quê nhà

Bài khác nên xem

Huynh Trưởng Nhạc Sĩ Hoàng Cang Đã Ra Đi

ducquang

Nhạc phẩm: Lời Phật Từ Bi

ducquang

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang