Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

Tha hương không có vàng mai

đỏ  câu đối tết – chẳng bày Chưng xanh

Cho dù xa cách bao năm

Vẫn mơ về đón mùa Xuân quê nhà

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: ANOMA – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Nhạc: Tháng Bảy Vu Lan – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke:Kết Hoa Dâng Mẹ- Hoàng Cang

ducquang