Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm NGỒI QUANH LỬA – Nhạc và lời Phạm Thế Mỹ – Hoà âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát: Đăng Khôi (Ninh Thuận)

 

Bài khác nên xem

Tân Xuân Khai Bút

phuocthanh

Truyện Ca: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

ducquang