Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm NGỒI QUANH LỬA – Nhạc và lời Phạm Thế Mỹ – Hoà âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát: Đăng Khôi (Ninh Thuận)

 

Bài khác nên xem

Mừng vui thành đạo

nhuanphap

Nhạc: Tiếng Gọi Phật Tử

ducquang

Hồi ký Pháp nạn 1963 – Eric Wulff

ducquang