Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

Nhạc phẩm NGỒI QUANH LỬA – Nhạc và lời Phạm Thế Mỹ – Hoà âm: Hoàng Phúc – Tiếng hát: Đăng Khôi (Ninh Thuận)

 

Bài khác nên xem

Thơ – Chúc xuân – Tình Xuân

datthinh

Giải Nhì vẽ Tranh

phuocthanh

Tưởng niệm anh Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN