Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

Kien Trac 13AĐêm đến đã lâu rồi – Đã lâu rồi.  Ngài hãy chọn đường đi – Đường Từ Bi.

Dem xuat gia cua Hoang Cang

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Dựng Mái Chùa Xưa – Võ Tá Hân

ducquang

Nhạc: Như Thị Thất,20 Mùa Thành Đạo – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Như Thị Thất 20 mùa Thành Đạo

ducquang