Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

Kien Trac 13AĐêm đến đã lâu rồi – Đã lâu rồi.  Ngài hãy chọn đường đi – Đường Từ Bi.

Dem xuat gia cua Hoang Cang

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

ducquang

Nhạc Karaoke: Bông Hồng Cài Áo

ducquang

Nhạc Karaoke: Thương mẹ – Đức Quảng

ducquang