Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

Nhạc phẩm: MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN – Tác giả: Y Mai – Đặng Lê Nguyễn – Hòa âm: Giác An – Tốp ca Xuân Chánh, Mỹ Lan.. thu âm năm 2000 – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Pháp Hội Thù Ân II: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới – TT Thích Nhuận Châu

Huệ Quang GĐPTVN

Đoản văn THẦM KHÓC

Nhớ Rằm, mồng Một

phuocthanh