Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

Ka-Ling-Ga (Ka Lăng Già) giữa chiến trường tàn khốc  A Dục Vương đã buông gươm quay về chánh Pháp.

Bài khác nên xem

Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

GĐPT Gia Định khai mạc liên trại huấn luyện Huynh trưởng năm 2015

nhuanphap

Nhạc lý căn bản (3)

ducquang