Nhạc: A Dục Vương – Anh Lạc

Ka-Ling-Ga (Ka Lăng Già) giữa chiến trường tàn khốc  A Dục Vương đã buông gươm quay về chánh Pháp.

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Mùa Vui Vu Lan của Trần Tâm Hòa

ducquang

Trại Đoàn

datthinh

Lý tưởng của Huynh trưởng

datthinh