Nhạc Phẩm: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói đây là một bài hát về lửa đầu tiên có phụ họa – chia bè và hát đuổi của nhạc sĩ  Lê Cao Phan viết trong cảm xúc về Lửa  Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

ducquang