Nhạc Phẩm: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói đây là một bài hát về lửa đầu tiên có phụ họa – chia bè và hát đuổi của nhạc sĩ  Lê Cao Phan viết trong cảm xúc về Lửa  Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Karaoke Nửa Khuya – Thơ Trụ Vũ

ducquang

Nhạc Ánh Sáng Tâm Minh – Đức Quảng

ducquang