Nhạc Phẩm: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói đây là một bài hát về lửa đầu tiên có phụ họa – chia bè và hát đuổi của nhạc sĩ  Lê Cao Phan viết trong cảm xúc về Lửa  Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Thoảng cánh mây trời – Ngô Mạnh Thu

ducquang

Nhạc Lý: Ý Nghĩa Dấu DC Trong Bài Hát

ducquang

Nhạc Karaoke: GĐPT Việt Nam – Đức Quảng

ducquang