Nhạc Phẩm: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói đây là một bài hát về lửa đầu tiên có phụ họa – chia bè và hát đuổi của nhạc sĩ  Lê Cao Phan viết trong cảm xúc về Lửa  Gia Đình Phật Tử:

Bài khác nên xem

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

Nhạc phẩm: 50 năm đó đây – TâmTrí Quang Vui

ducquang

Nhạc: Nhớ Mãi Về Chị Hoàng Cúc – Nguyên Phát (Daklak)

ducquang