Nhạc Karaoke: Mẹ Trùng Dương – Đức Quảng

Nhạc phẩm: MẸ TRÙNG DƯƠNG – Tác giả: Đức Quảng – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Trang Mỹ Dung – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Hình ảnh tang lễ Cố Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Liên trại huấn luyện Huynh trưởng A DỤC 12 – LỘC UYỂN 18 NĂM 2021

Tâm Lễ

Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang