Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

Để cung ứng Trại ca cho các huynh trưởng tham gia Trại La Hầu La sắp đến:

la hua la z

La hau La1

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Bản Tin Số 2 – Lễ Phủ Kỳ

datthinh

Ban Bảo Trợ – GĐPT Đồng Nai tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh