Nhạc: Tiếng Chuông Thiên Mụ

Mẹ hiền ơi, thành phố cũ chiều nay

Có giọt mưa nào như lệ trên tay.

(Nhã Ca)

Linh Mu 2

Tieng chuong Thien Mu REz

Bài khác nên xem

Dư Âm Không Dứt (tiếp phần 3)

ducquang

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang

Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Áo Lam