Nhạc Karaoke: Ánh Đạo Vàng – Hằng Vang

Nhạc phẩm ÁNH ĐẠO VÀNG – Nhạc & lời: Hằng Vang – Ca sĩ Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=VbJYAP2OOcs

Bài khác nên xem

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (tiếp)

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (2)

ducquang