Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

Gần đến ngày Húy Nhật thứ ba từ ngày anh ra đi – Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên thế giới đồng tưởng niệm về anh:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

ducquang

Bài Học Của Kiến

phuocthanh

Bông Hồng Cài Áo Nhất Hạnh

phuocthanh