Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

Gần đến ngày Húy Nhật thứ ba từ ngày anh ra đi – Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên thế giới đồng tưởng niệm về anh:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đản Sinh – Đức Quảng

ducquang

Phật đản 1964 trong ký ức người dân Sài Gòn của Nguyên Ly

phuocthanh

Hình Ảnh: BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh