Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

Gần đến ngày Húy Nhật thứ ba từ ngày anh ra đi – Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên thế giới đồng tưởng niệm về anh:

Bài khác nên xem

Nhạc: Mục Kiền Liên – Đỗ Kim Bảng

ducquang

Hiếu Từ Dâng Cha Mẹ.

ducquang

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 2)

phuocthanh