Nhạc: Chan Chứa Tình Lam – Tưởng Niệm Anh Hựu

Gần đến ngày Húy Nhật thứ ba từ ngày anh ra đi – Gia Đình Phật Tử khắp nơi trên thế giới đồng tưởng niệm về anh:

Bài khác nên xem

Nhạc Nhịp Vui Khánh Đản – Trần Tâm Hòa

ducquang

Như giọt trăng sao

phuocthanh

BHD Bình Phước: Hình ảnh đêm văn nghệ mừng lễ lạc thành Di Đà tu viện

nhuanphap