Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

Ba ngàn thế giới lại vào xuân

Cung chúc tân xuân thường an lạc

bốn mùa thường tại bốn mùa xuân

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Lòng Hiếu Oanh Vũ – Lê Cao Phan

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản

ducquang