Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

Ba ngàn thế giới lại vào xuân

Cung chúc tân xuân thường an lạc

bốn mùa thường tại bốn mùa xuân

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang