Nhạc Phẩm Xuân An Lạc – Chúc Linh

Mưa nhẹ bay lên thềm năm mới

Ba ngàn thế giới lại vào xuân

Cung chúc tân xuân thường an lạc

bốn mùa thường tại bốn mùa xuân

Bài khác nên xem

Còn đây một tấm lòng son (Nhạc: Đức Quảng – tưởng niệm anh Tâm Đắc Phan Văn Ngậc)

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang