Nhạc: Tiếng hát Ca Lăng Tần Già

Nhạc hiệu của Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già. Yêu cầu các đoàn phải thuộc trước khi tham dự hội thi. Bản phát hành chính thức của Hội Thi.

Nghe nhạc tại:  http://nhacgdpt.com/bai-hat/Ca-Lang-Tan-Gia/EZEF98O.html

115620_n

Ca Lang Tan GiaB1z

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Lam viên GĐPT Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đức Thế tôn thành đạo

Huệ Quang GĐPTVN

(Gia Định) Lễ chu niên lần thứ 20 của GĐPT Đức Liên

nhuanphap