Lễ Tang Hòa Thượng THƯỢNG MINH HẠ KIẾN

  tải xuống  BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG                GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

                           *****                                                             BI – TRÍ – DŨNG

       Số : 14.126 / HDTƯ / P.TB-ĐH                                               *****

 

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

 

            Kính gởi :  –   Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc.

  • BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương GĐPT Việt Nam.
  • Quý Anh Chị thành viên BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

            Trích yếu : V/v Lễ Tang Hòa Thượng THƯỢNG MINH HẠ KIẾN

Kính thưa Quý Ban Hướng Dẫn các Tỉnh Thị, Ban Đại Diện các đơn vị trực thuộc thuộc, BCH Đoàn Cựu Huynh Trưởng Trung Ương, cùng quý anh chị.

Tiếp theo khấp báo số : 14.125/HDTƯ/P.TB-ĐH ngày 25.12.2014 thông tri Hòa Thượng TRƯỢNG MINH HẠ KIẾN, thành viên Hội đồng Tăng già Chứng minh vừa viên tịch. BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam sẽ đi viếng tang Hòa thượng THƯỢNG MINH HẠ KIẾN lúc 16h30 ngày 26.12.2014 tại Chùa Phật Ân – Long Thành – Đồng Nai, tháp tùng cùng Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và BTT HĐCVGH  Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Nay thông tin đến quý Ban và quý anh chị được rõ.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Ủy Nhiệm : Đại diện BHD Trung Ương tại Miền Khánh Hòa thay mặt BHD Trung Ương phối hợp và điều động BHD Biên Hòa sở tại và các BHD lân cận Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cử Huynh trưởng và đoàn sinh về hỗ trợ cho Lễ tang.

Nay BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đề nghị Quý BHD Tỉnh Thị sắp xếp thời gian tùy nghi về viếng tang và dự Lễ Tống Kim Quan.

Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính chúc Phật sự viên thông. Trân trọng kính chào tinh tấn.

                                                                         PL.2558 ngày 25 tháng 12 năm 2014                                                                                                                                                                 TUN .TRƯỞNG BAN

   PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH

                                                                                       Như Thật – NGUYỄN CÔNG MINH.

NƠI NHẬN :

–   Quý Anh Chị thành viên BHD TU GĐPT VN “ Để thực hiện ”

–   BHD Tỉnh Thị, BCH CHT GĐPT VN “ Để triển khai và thực hiện ”

–   Đại diện BHD TƯ tại  các Miền  “ Để đôn đốc ”

–   Hồ sơ / Lưu chiếu.

Bài khác nên xem

Viếng tang thân mẫu của HTr Chúc Lạc Phan Duy Xuân – Phụ tá UV Văn nghệ BHD.TƯ

Huệ Quang GĐPTVN

Cáo tang: Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Minh – Lê Văn Tranh từ trần

nhuanphap

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam