Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

DSC_7688

Vào lúc 7h00 ngày 20.03.2016, GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng lần thứ VI nhiệm kỳ (2016-2010) tại Chùa Từ Hiếu – Quận 8- Tp HCM.

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, quang lâm chứng minh; Lễ khai mạc Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn lần thứ VI nhiệm kỳ (2016-2020).

Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đến chủ tọa Lễ khai mạc: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San- Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường- Q Tổng Thư Ký BHD Trung Ương, Huynh Trưởng cấp Tấn Thiện Tịnh Lê Văn Nghệ- Đại Diện Miền Quảng Đức.

Về phía BHD Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2016 gồm: Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Trưởng Ban Hướng Dẫn  nhiệm kỳ V, cùng quý anh chị phó Trưởng ban, quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên, quý bác gia trưởng cùng quý anh chị Liên Đoàn Trưởng của 10  Đơn vị trực thuộc, cùng bốn mươi lăm (45) đại biểu chính thức và một (01) đại biểu dự thính,

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, chào kỳ hiệu Sen trắng, phút tưởng niệm.

Trong Diễn văn khai mạc “ … Đúc kết lại các thành quả hoạt động trong thời gian qua. Bản thân Tôi là Trưởng Ban cũng rút ra được những kinh nghiệm, những điểm yếu cần khắc phục, những điểm mạnh cần phát huy, hôm nay trước Đại Hội con thành tâm sám hối với Hòa Thượng Ân Sư, quý anh trong BHD Trung Ương, toàn thể Đại biểu, vẫn còn những tồn tại của nhiệm kỳ chưa khắc phục được một số Huynh Trưởng còn giải đãi trong tu tập, nói rất nhiều đóng góp rất ít và chưa đốt được ngọn đuốc nhiệt tình cho các Huynh Trưởng còn thờ ơ với Tổ chức,  đặt mong ước một tân Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn phải phát triển tốt, cá nhân phải thay đổi từ suy nghĩ , nhận thức, tánh tình để làm sao một Ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn biết thương yêu, trân trọng tạo điều kiện cho thế hệ kế tục phát triển…”

Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San – phó Trưởng ban ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thừa ủy nhiệm Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam ban huấn từ  “…trong diễn văn khai mạc của anh Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội có nêu một số Huynh Trưởng còn giải đãi trong tu tập, nói rất nhiều đóng góp rất ít, còn thờ ơ với Tổ chức,  nếu như vậy thì BHD Quảng  Đức Sài Gòn làm sao phát triễn được, mỗi Huynh Trưởng đã phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm trưởng Tam Bảo. Do đó tân BHD phải khắc phục những yếu kém, để GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngày càng vững mạnh …”

Đại hội đã cung kính lắng nghe đạo từ của Hòa thượng cố vấn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn “… GĐPT Quảng Đức Sài Gòn không chọn những chùa cao ta, quyền quý ở ngày trung tâm Tp như chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang mà lại chọn ngôi chùa Từ Hiếu nhỏ bé, ỏ xa Trung tâm Thành phố để sinh hoạt, để tổ chức Đại Hội, chứng tỏ quý anh chị em GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, chọn nơi nghèo giữ đạo, vẫn trung thành với hiến chướng GHPGVN TN …”

Sau đó Đại hội đã bầu chọ được Ban Thường Vụ, bốn (4) Ủy viên chuyên môn, sáu (6) Ủy viên ngành, một (01) Đại Diên quận 11 do Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường làm Tân Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ VI (2016-2020) làm Trưởng Ban.

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn bế mạc lúc 14h00 cùng ngày,

Ban Tổ chức Đại Hội

 

 

DSC_7540

DSC_7541

DSC_7544

DSC_7551

DSC_7552

DSC_7568

DSC_7570

DSC_7571

DSC_7572

DSC_7574

DSC_7577

DSC_7579

DSC_7580

DSC_7581

DSC_7582

DSC_7586

DSC_7587

DSC_7590

DSC_7592

DSC_7594

DSC_7597

DSC_7601

DSC_7602

DSC_7607

DSC_7612

DSC_7613

DSC_7616

DSC_7617

DSC_7621

DSC_7622

DSC_7626

DSC_7630

DSC_7644

DSC_7647

DSC_7648

DSC_7652

DSC_7653

DSC_7658

DSC_7660

DSC_7661

DSC_7669

DSC_7672

DSC_7675

DSC_7676

DSC_7683

DSC_7686

DSC_7691

DSC_7697

DSC_7703

DSC_7706

DSC_7708

DSC_7711

DSC_7716

DSC_7719

DSC_7724

DSC_7725

DSC_7729

DSC_7734

DSC_7737

DSC_7739

DSC_7741

DSC_7747

DSC_7752

DSC_7754

DSC_7755

DSC_7756

DSC_7763

DSC_7767

DSC_7770

DSC_7773

DSC_7780

DSC_7783

DSC_7784

DSC_7785

DSC_7786

DSC_7789

DSC_7792

DSC_7794

DSC_7795

DSC_7796

DSC_7801

DSC_7803

DSC_7807

DSC_7808

DSC_7812

DSC_7813

DSC_7817

DSC_7822

DSC_7823

DSC_7826

Bài khác nên xem

GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Hiệp kỵ, năm Nhâm Dần – PL. 2565 – DL. 2022

nhuanphap

GĐPT Liên Hoa Đức Trọng-Lâm Đồng chu niên lần thứ 49

phuocthanh

Hình ảnh tang lễ Cố Hòa thượng đạo hiệu THÍCH THIỆN HUỆ

Huệ Quang GĐPTVN