Đại hội Huynh trưởng GĐPT Bình Định nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Bình Định – bầu BHD nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành công tốt đẹp.

Sáng nay vào lúc 8h ngày 5/7/2020 nhằm ngày 15/5 năm Canh Tý tại Giới trường An Cư Kiết Hạ – Chùa Vân Sơn. Huynh trưởng GĐPT trong toàn tỉnh vân tập về tham dự Hội nghị tổng kết BHD nhiệm kỳ 2016-2020 và đề ra phương hướng sinh hoạt nhiệm mới. Bầu BHD nhiệm kỳ 2020-2024 đã thập phần viên mãn.
Đại lão Hòa Thượng thượng Liễu hạ Giải viện chủ Bửu Liên tự.
Hòa Thượng thượng Thị hạ Quyên trú trì Bình Quang tự
Nhị vị Hòa thượng là thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, ân sư GĐPT Bình Định quý ngài đã chấn tích quang lâm Chứng Minh Đại Hội.
Thượng tọa thượng Vạn hạ Thuận tăng thường trú Vân Sơn tự Cố Vấn Giới hạnh GĐPT Bình Định, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Phước Thuận đồng vi tác chứng minh.
+ Đại hội vô cùng vui mừng kính chào đón quý anh chị đại diện BHD TW GĐPT Việt Nam anh Htr Cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng thành viên HĐ Cấp Dũng, UV Nội Vụ BHD.TW GĐPT Việt Nam. Chủ Tọa chỉ đạo Đại Hội.
Đồng chủ tọa
– Htr Cấp Tấn Đức Trang – Nguyễn Thị Bình Nguyên, P.tổng Thư Ký BHDTW
– Htr Cấp Tấn Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng nguyên UV Văn Nghệ BHD TW, Chủ Tịch HĐ Cấp Tấn GĐPT Bình Định.
Đại biểu chính thức tham dự đại hội gồm có:
Htr Cấp Tấn 8 Htr, Cấp Tín 19 Cấp Tập 25 Và 8 htr đặc cách đại diện Đơn vị Tổng cộng: 60 chính thức.
Cùng hơn 20 Htr tập sự các gia đình đã về phục vụ công tác Đại Hội và dự thính.
+ Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm đầy hoài niệm, lời tri ân ngưỡng bái vọng Giác Linh quý Tôn túc Tân Viên tịch. Đến Chơn Linh cố Htr Cấp Dũng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long Tr. BHD GĐPT Bình Định vừa quá vãng. Quý Chơn Linh anh Cấp Tấn Nguyên Phú – Nguyễn Trọng. Htr Cấp Tấn chị Quảng Hoa – Trần Thị Liễu là Thành viên BHD nhiệm kỳ 2016-2020 đã bỏ báo thân về với Phật. Anh dẫn chương trình Tịnh Hạnh – Nguyễn Hoàng Mệnh xúc động rưng rưng làm cho Hội trường như nín lặng…
+ Anh Quyền Trưởng Ban Thị Chánh – Nguyễn Tùng đọc diễn văn khai mạc đại hội nội dung đã gồm thâu hết tâm ý và lược sử GĐPT Bình Định được gói gọn trong trang giấy. Tuyên bố khai mạc Đại Hội Huynh trưởng Tổng Kết mãn nhiệm kỳ 2016-2020. Bầu BHD nhiệm kỳ 2020-2024.
+ Anh Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng chủ tọa đoàn phát biểu sách tấn hội nghị và Chỉ đạo Hội nghị đi đúng hướng nhanh gọn vì Ban tổ chức cũng như BHD đã chuẩn bị tiền đại hội kỷ chắc chẽ rồi. Để trả lại không gian yên tịnh cho Giới trường An Cư Kiệt Hạ Vân Sơn Tự.
+ Đại Lão Hòa Thượng thượng Liễu hạ Giải đại diện cho Chư Tôn đức chức minh ban Đạo từ huấn thị. Nhắc nhở làm sao những Thành viên BHD nhiệm kỳ mới phải học đức tính khiêm cung và nhẫn nại đi hết cả cuộc đời cống hiến cho Lý tưởng màu Lam như bậc đàn anh Quảng Huỳnh Nguyễn Đào Long vừa quá vãng.
Hội nghị kết thúc phần Khai mạc cung tiễn nhị vị Hòa Thượng về Giới trường tịnh cư.
Sau khi giải lao 15′ Hội nghị vân tập và đi vào Phần nghị sự Khoáng Đạt Đại Hội.
– Chứng minh buổi Khoáng Đại Hội nghị Thượng Tọa Thích Vạn Thuận y chỉ nhị vị Hòa thượng chứng minh buổi lễ Khoáng Đạt bầu BHD nhiệm kỳ mới.
Buổi lễ Khoáng đạt đề cử và bình bầu ứng viên BHD nhiệm kỳ 2020-2024 những ứng viên đã trù bị và được lấy ý kiến tín nhiệm từ tiền đại hội. Đa số Hội nghị tán đồng 98% – 100% bằng biểu quyết dơ tay.
Ban hướng dẫn GĐPT Bình Định nhiệm kỳ 2020-2024 gồm những nhân sự sau:
1. Htr Cấp Tấn Thị Chánh – Nguyễn Tùng Tr.BHD
2. Htr Cấp Tấn Đồng Ngộ – Ngô Thừa Diệp P.Tr Ban ngành Nam
3. Htr Cấp Tấn Quảng Hạnh – Đỗ Huỳnh Hai P.Tr Ban ngành Nữ
4. Htr Cấp Tấn Tịnh Hạnh – Nguyễn Hoàng Mệnh Tổng thư ký
5. Htr Cấp Tín Vạn Tuệ – Nguyễn Tấn Trí P.TTK
6. Htr Cấp Tín Chúc Danh – Đoàn Văn Công Thủ quỹ
7. Htr Cấp Tấn Thị Cường – Trần Can UV Nội Vụ
8. Htr Cấp Tấn Như Hà – Tôn Xuân Phương UV Nghiên huấn.
9. Htr Cấp Tín Nhuận Minh – Tào Quế Sinh UV Tổ kiểm.
Các Ủy Viên:
10. UV Văn nghệ Htr Cấp Tấn Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng
11. UV từ thiện XH cấp Tín Nguyên Thiện – Nguyễn Văn Nhiều
12. UV Doanh tế cấp Tập Như Ý – Nguyễn Hữu Chí
13. UV Nam Phật tử Htr cấp Tín Nhuận Kim – Nguyễn Hoàng
14. UV Nữ Phật tử Htr Cấp Tín Nhật Tâm – Huỳnh Thị Chí
15. UV thiếu nam Htr Cấp Tín Vạn Hiển – Nguyễn Ngọc Vinh
16. UV thiếu nữ Htr Cấp Tập Thị Phương – Phan Thị Phượng
17. UV oanh vũ nam Htr Cấp Tập Đồng Vượng – Đào Văn Thạnh
18. UV oanh vũ nữ Htr Cấp Tập Thị Hạnh – Nguyễn Thị Thúy Thảo.

Đại diện BHD tại Tuy Phước Htr Cấp Tín Thị Hóa – Nguyễn Đình Ba

Đại diện BHD tại Quy Nhơn Htr Cấp Tín Đồng Hiếu – Nguyễn Minh Hòa

Đại diện BHD tại An Nhơn Htr Cấp Tấn Thị Tẩy – Nguyễn Dẫy

Đại diện BHD tại Phù Cát Htr Cấp Tín Quảng Chi – Nguyễn Quế

Đại diện BHD tại Phù Mỹ Htr Cấp Tín Đồng Phú – La Thành Quý

Đại diện BHD tại Hoài Ân Htr cấp Tín Nhựt Mãn – Lê Trung Trực

Đại diện BHD tại Hoài Nhơn Htr Cấp Tấn Minh Lộc – Trần Lợi.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bàn thảo Phương hướng hoạt động BHD Nhiệm kỳ mới đã được lấy ý kiến chỉnh lý thêm hoặc bớt những kế hoạch để phù hợp với tình hình mới. Ban thư ký đúc kết biên bản để thực hiện viết lại Phương hướng và trình cho BHD TW một ngày gần nhất.
BHD tuyên bố mãn nhiệm kỳ, Đại hội mời BHD NK 2020-2024 đã được đề cử lên nhận nhiệm vụ và phát nguyện. Anh Trưởng Ban Tân Nhiệm : Thị Chánh – Nguyễn Tùng cùng toàn Tân Ban hướng dẫn quỳ trước Phật Đài, trước Giác Linh thầy ân sư Thượng Vạn hạ Tịnh phát tâm bất thối chuyển:
Nguyện y giáo phụng hành những lời quý Ngài, quý Ôn dạy.
Nguyện cống hiến hết Trí lực dẫn dắt con thuyền Lam Bình Định vượt qua sóng gió.
Nguyện thường hằng Kham nhẫn, học theo hạnh tiền nhân anh Cố Htr Cấp Dũng Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long sách tấn đến từng hơi thở vẫn miệt mài lo lắng cho tiền đồ GĐPT Bình Định.
Nguyện đồng tu cùng Lam viên và hướng đến sánh vai cùng Tỉnh bạn.
Vòng dây thân ái được xiết chặt tay trong tay ca bài ca tạm biệt – Gang thép ta chia tay đừng buồn.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bài khác nên xem

Đại lễ khánh tạ Tam bảo Tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

Trung Đạo, Con Đường Tu Tập Và Hoằng Pháp – HT Thích Thái Hòa

phuocthanh

Kỷ niệm Chu Niên lần thứ 45 GĐPT Giác Hải – Nha Trang ( BHD GĐPT Khánh Hoà )

phuocthanh