Hình ảnh Trại Huyền Trang V (Cam Ranh) – giai đoạn 3

21839079524_c4e9daf4ec_z

Tiếp tục chương trình huấn luyện, ngày 25/10/2015 Trại HLHT Huyền Trang khóa V bước vào giai đoạn 3. Sau nghi thức niệm Phật, lễ GĐPT, cử Trại ca và câu chuyện đầu ngày, toàn thể Trại sinh tập trung học khóa 13 và các Chúng luân phiên  thuyết trình hội học đề tài thuộc các khóa 14, 15, 16, 17.22472720341_45975ac0e4_z

22273881140_1a9cbc44de_z

22435898206_29b9eeabf9_z

22462007305_de73c1b4e3_z

22448584752_b9484f79bb_z

22274091180_947b754d99_z

22273997990_121e31a5b6_z

22462116625_0aa0534fc8_z

Học khóa 13, đề tài “Phê bình – kiểm thảo”. Giảng viên: HTr Nguyên Thọ – Trần Nguyện.

22448814612_8dd057f692_z

22274516628_8f426c2b8d_z

Chúng Nguyên Thơ thuyết trình đề tài: “Tủ sách Gia Đình”.

Trợ khóa: HTr Nguyên Hiện Phạm Xuân Ẩn – Nhuận Hoa Huỳnh Thị Khánh.

22436171796_7542edc519_z

21841204363_104bce2d9d_z

22448909292_22b20f5f6f_z

22473390791_afba906f02_z

22275646829_9471eee23a_z

22436442486_a17120f121_z

22449217872_c00154a5c0_z

Chúng Tâm Châu thuyết trình đề tài: “Triển lãm”. Trợ khóa: HTr Nguyên Bình Lưu Xự.

22436608336_ce388d7bb2_z

22473552511_1daa460cce_z

22449306222_2bf6426ea8_z

THỌ TRAI CHÁNH NIỆM

22275880039_20f0d77ef6_z

22462805355_8f4ca76022_z

21841518363_04553524fa_z

21840044604_9bf83544d8_z

22436732296_997189f1cb_z

21841761013_a139fb1a70_z

22449630912_89d4f91f8d_z

22275107090_89d7b7fefa_z

Chúng Tâm Châu thuyết trình đề tài: “Trại hè, trại công tác, trại du khảo”

Trợ khóa: HTr Chúc Đại Nguyễn Hồng Hải – Nguyên Hiệu Võ Phi Hòa.

21840384294_f9251584c0_z

21841972443_a8aaa5db45_z

22275067890_c8bdd48e1a_z

22276517029_8965469356_z

Chúng Trí Thành thuyết trình đề tài: “Báo chí Gia Đình”

Trợ khóa: HTr Chúc Lạc Phan Duy Xuân – Diệu Mai Nguyễn Thị Dậu

21840619184_668b8d83dc_z

21842204423_9c115b7228_z

Sau một ngày huấn luyện tích cực, giai đoạn 3 Trại Huyền Trang V kết thúc, dây thân ái lúc 17g30 cùng ngày.

21840662604_e1bda2124e_z

Ảnh: Phước Chiếu (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2018

Tâm Lễ

Huynh trưởng Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới chúc tết xuân Mậu Tuất

nhuanphap

Sổ sinh hoạt

datthinh