Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

Nhạc phẩm: VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI – Tác giả: Trần Nhật Thành – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Trang Mỹ Dung – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tôi yêu Màu Lam – Trần Nhật Thành

ducquang

Trai đàn Quảng Nam

Linh Nguyên

Ảnh Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Do Tôn Giả Phú Lâu Na Vẽ

phuocthanh