Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

Nhạc phẩm: VỀ DƯỚI PHẬT ĐÀI – Tác giả: Trần Nhật Thành – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Trang Mỹ Dung – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Áo Lam

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang

Điếu văn tưởng niệm của BĐD GĐPT Quảng Ngãi

nhuanphap