BHD Trung ương GĐPTVN tổ chức lễ thọ cấp Tấn – Niên khóa 2023

Với mục đích thăng tiến Tổ chức, truyền thừa sự nghiệp, tạo thuận duyên cho Huynh trưởng gánh vác trách nhiệm và hoàn thành sứ mạng trước Tổ chức một cách danh chánh là điều không thể thiếu. Lễ thọ Cấp mang đầy đủ tinh thần  “truyền đăng tục diệm” đó. Thông qua Quy chế Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã xác lập, việc Huynh trưởng thọ cấp chính là tự nguyện gánh vác trách nhiệm, phát lập Bồ Đề tâm, nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN).

Trên tinh thần và ý nghĩa đó; nhân đại lễ Hiệp kỵ toàn quốc của GĐPTVN, vào lúc 05 giờ ngày mùng 7 tháng 3 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 15.4.2024), trước Đại hùng Bửu điện tu viện Quảng Hương Già Lam, Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN đã tổ chức lễ thọ cấp cho 15 Huynh trưởng cấp Tín trực thuộc các BHD, BĐD, BĐH GĐPT Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Cam Ranh, Lâm Đồng, Kon Tum, Đồng Nai, Gia Định, Tây Nam Phần, tân thăng hàng cấp Tấn trong niên khóa 2023.

Đạo tràng Lam viên trang nghiêm cung nghinh Thượng tọa đạo hiệu Thích Khế Đạo, thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, quang lâm chứng minh.

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, Quyền Vụ trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ, Quyền Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN, Quyền Trưởng ban Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, chủ tọa buổi lễ; cùng sự chứng kiến của quý Huynh trưởng thành viên Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN, quý Huynh trưởng Ban viên Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, quý Huynh trưởng đại diện cho BHD, BĐD, BĐH GĐPT các tỉnh/thị có Huynh trưởng thọ cấp.

Sau nghi thức tụng Kệ Thủ Lăng Nghiêm, cử bài ca Sen Trắng và các tiết thứ hành chánh; Huynh trưởng Đạt Thịnh Trương Hùng Cường, Tổng thư ký BHD Trung ương, tuyên đọc Quyết định của BHD Trung ương GĐPTVN xếp 15 Huynh trưởng cấp Tín tân thăng vào hàng Huynh trưởng cấp Tấn niên khóa 2023; Huynh trưởng Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân, Ủy viên Nội vụ BHD Trung ương, tuyên đọc bổn phận trách nhiệm của Huynh trưởng hàng cấp Tấn được quy định trong Quy chế Huynh trưởng GĐPTVN. Tiếp theo, các Huynh trưởng tân thăng quỳ trước Đại hùng Bửu điện tuyên dâng lời phát nguyện thọ cấp, đó chính là tự phát Bồ Đề tâm nguyện nhằm thăng tiến tự thân và góp phần thăng tiến tổ chức GĐPTVN.

Huynh trưởng Quyền Trưởng ban BHD Trung ương GĐPTVN thay mặt cho Tổ chức công nhận lời phát nguyện và ban huấn từ sách tấn các Huynh trưởng tân thăng; trao Quyết định và gắn phù hiệu cấp Tấn cho Huynh trưởng tân thăng.

Thượng tọa đạo hiệu Thích Khế Đạo ban đạo từ. Thầy dạy: “…Hơn lúc nào hết, các Huynh trưởng tân thăng cấp Tấn cần phải tinh tấn tu học, hành trì giới đã thọ, hy hiến dấn thân làm tròn bổn phận và trách nhiệm trên con đường phụng sự mục đích, lý tưởng cao cả của Tổ chức GĐPTVN…”.

Sau nghi thức tuyên tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Tam Tự Quy, Hồi Hướng, cử bài “Trầm hương đốt” và tuyên đọc 5 điều luật của GĐPT, lễ thọ cấp Tấn niên khóa 2023 hoàn mãn hoan hỷ lúc 06 giờ 30 cùng ngày.

Bài khác nên xem

Bản tin số 3: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện

Tâm Lễ

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

ducquang