Nhạc Ánh Sáng Tâm Minh – Đức Quảng

Quê hương Điện Bàn Quảng Nam – Đau thương đất nước lan tràn – Bao đêm sóng gào Thuận An – Mưa rơi rơi mải trên ngàn…..

Bài khác nên xem

Nhạc: Tiếng hát Ca Lăng Tần Già

ducquang

Nhạc Karaoke: Bông Hồng Cài Áo

ducquang

Nhạc: Tưởng Niệm Anh Nhật Hồng-Nguyễn Để – Đức Quảng

ducquang