Nhạc Ánh Sáng Tâm Minh – Đức Quảng

Quê hương Điện Bàn Quảng Nam – Đau thương đất nước lan tràn – Bao đêm sóng gào Thuận An – Mưa rơi rơi mải trên ngàn…..

Bài khác nên xem

Nhạc : Đường về Anoma

datthinh

Nhạc phẩm Trăng Thành Đạo – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Úc Đại Lợi – Đức Quảng

ducquang