Nhạc Ánh Sáng Tâm Minh – Đức Quảng

Quê hương Điện Bàn Quảng Nam – Đau thương đất nước lan tràn – Bao đêm sóng gào Thuận An – Mưa rơi rơi mải trên ngàn…..

Bài khác nên xem

Nhạc: Bài Ca Đêm Chia tay (nhạc lửa trại)

ducquang

Nhạc Phẩm: Thanh Khiết Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Bản Hợp Xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam – Đức Quảng

ducquang