Nhạc: Bài Ca Đêm Chia tay (nhạc lửa trại)

Đêm 10/11/2004 nhà thơ Nguyễn Đức Nhân-Đại học Văn Khoa nay là thầy Thích Hạnh Giải tại Bồ Đề Đạo Tràng khi tham dự đêm lửa trại GĐPT trên sân thượng chùa Viên Giác đã làm nên bài thơ (cùng tựa) tặng đại hội. Thơ vốnbay lượn như nhạc nên Huynh trưởng Đức Quảng đã phổ bài thơ này:

có thể nghe nhạc nơi: gdpttunghiem.com

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke VỀ DỰ CHU NIÊN -Trần Ngọc Dần

ducquang

Âm Nhạc: Âm Nhạc Thể Hiện Phẩm Hạnh Và Sự Dụng Tâm

ducquang

Nhạc: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang