Nhạc: Bài Ca Đêm Chia tay (nhạc lửa trại)

Đêm 10/11/2004 nhà thơ Nguyễn Đức Nhân-Đại học Văn Khoa nay là thầy Thích Hạnh Giải tại Bồ Đề Đạo Tràng khi tham dự đêm lửa trại GĐPT trên sân thượng chùa Viên Giác đã làm nên bài thơ (cùng tựa) tặng đại hội. Thơ vốnbay lượn như nhạc nên Huynh trưởng Đức Quảng đã phổ bài thơ này:

có thể nghe nhạc nơi: gdpttunghiem.com

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc tưởng niệm anh Thiều – Như Vinh

ducquang

Nhạc Karaoke: Cư Trần Lạc Đạo – Tâm Đức

ducquang