Nhạc Karaoke: Sen Nở Chân Không – Đức Quảng

Nhạc phẩm SEN NỞ CHÂN KHÔNG – Tưởng niệm chị Không Liên Hoàng Thị Thảo – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Thùy Dương

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Ngày Xưa Có Mẹ – Võ Tá Hân

ducquang

Cư Trần Lạc Đạo Phú

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn: Tổ chức trại Hạnh Ngành Nữ “Tâm Chánh” – năm 2020