Nhạc Karaoke: Sen Nở Chân Không – Đức Quảng

Nhạc phẩm SEN NỞ CHÂN KHÔNG – Tưởng niệm chị Không Liên Hoàng Thị Thảo – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Thùy Dương

Bài khác nên xem

BHD – GĐPT Đồng Nai Kết Khóa Trại Lộc Uyển XII – 2013

nhuanphap

Nhạc phẩm: 50 năm đó đây – TâmTrí Quang Vui

ducquang

Âm Nhạc: Âm Nhạc Thể Hiện Phẩm Hạnh Và Sự Dụng Tâm

ducquang