Vòng tay áo lam

Khởi nguyên là ý tưởng của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, người có thể nói trọn đời luôn nghĩ đến thành phần Tăng-Ni sinh trẻ và thanh thiếu đồng niên thuộc tổ chức GĐPT Việt Nam. Ý tưởng nầy được các thân hữu của thầy nhiệt tình ủng hộ với số tài khoản cố định giao động trên dưới năm mươi triệu, còn ngoài ra BHD Trung Ương GĐPT.VN huy động trong khuôn khổ nội bộ nên không thể phát triển bởi nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM đã không công nhận thực thể GIÁO DỤC PHI CHÁNH TRỊ nầy. Cho nên CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ HỌC PHÍ cho Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT hàng năm chỉ giao động trong tài khoản một trăm triệu. Kể từ khi Hòa thượng rời Già Lam phát túc siêu phương, GĐPT.VN không nhận được số tài khoản ấy, cộng với tình trạng suy thoái kinh tế lại càng làm cho tổ chức lâm nguy. May thay có các em Khoa – Phương là cựu Đoàn sinh GĐPT Đức Phương nhận đở đầu đã ba năm qua với số tiền trên dưới  hai ngàn dolar mỗi năm. Năm nay, với hoàn cảnh ngày một khó khăn nhưng rất may có sự hổ trợ của các con cố Nhạc sĩ Cấp Dũng LÊ CAO PHAN, đã đóng góp ba mươi triệu (30.000.000VND) để tất cả 45 Huynh trưởng và Đoàn sinh được duyệt nhận được chương trình hỗ trợ học phí có tên là VÒNG TAY ÁO LAM đều được hoan hỷ đón mừng xuân GIÁP NGỌ.

Sáng nay dưới sự chứng minh của Hòa thượng phương trượng Trụ trì Tập Thành Cổ tự, BHD/TƯ đã trao 45 xuất (22 xuất loại 1: 2.500.000VND/1xuất = 55.000.000VND, và 23 xuất: 2.000.000VND = 46.000.000VND; cộng là 101.000.000VND).

Tin mừng thứ hai: Hai em Khoa – Phương nhận tiếp tục duy trí tài trợ như cũ. Gia đình anh Lê Cao Phan mỗi năm tài trợ 10.000.000VND (Mười triệu). Sau phần hồi hướng, tất cả  kết vòng tay thân ái chia tay GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN./.

Bài khác nên xem

Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Hướng Về Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

ducquang

Nhạc Karaoke: Gặp Mẹ Trong Mơ – Thùy Chi

ducquang