Tâm nguyện bất diệt

Thêm một cánh hạc bay xa
Để những ngày này đoàn lam buồn da diết
Con đường anh đi mãi miết
Như tằm nhả tơ dệt đến tận không cùng
Nghĩ về anh muôn vạn tim Lam rung
Trong tiếng kinh cầu nấc nghẹn thổn thức
Một người anh tâm bao la chánh trực
Đã ra đi hẹn đoàn Lam tay trong tay cùng hiệp lực nơi Tây Phương
Ấn cát tường xin kính cẩn chào người anh lớn thân thương
Tâm đã hướng, bước lên đường mang tâm nguyện bất diệt.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thành kính dâng lên giác linh anh, HT cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

GĐPT. Đức Tâm

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Từ Đàm Quê Hương Tôi – Nguyên Thông

ducquang

Nhạc Karaoke: Vu Lan Mùa Báo Ân – Tâm Đức

ducquang