LỜI NHẮN NHŨ HUYNH TRƯỞNG NGÀNH ĐỒNG VÀ NGÀNH THANH

Là Huynh Trưởng ngành Thanh Thiếu ACE phải luôn luôn ghi nhờ nằm lòng câu: HÃY BUÔNG TAY RA VÀ LƯU Ý CÁC EM NÊN ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN VÀ XỮ LÝ NHỮNG SỰ KIỆN BẰNG CÁI ĐẦU CỦA MÌNH DÙ RẰNG DÔI MẮT ACE không rời em mình trong phút giây. Hãy đến với các em bằng con tim, nghĩa là coi các em như là một phần máu thịt của mình chứ không phải các em cần Anh Chị mới đến giúp.

Gia Đình Phật Tử là một phương tiện thiện xảo để ACE Lam Viên y nương nơi đây mà tấn tu đạo nghiệp ACE cùng nắm chắc tay nhau, dắt dìu nhau trên đường tu. Tuyệt đối không thần tượng cá nhân vì bất cứ ACE nào dù giỏi đến đâu cũng có thể vấp phải những thiếu sót sai lầm trên cuộc sống. Nhân vô thập toàn, chỉ có bậc ĐẠO SƯ mới có được tuệ giác vô thượng không sai lầm mà thôi.

Ngược lại Huynh Trưởng ngành ĐỒNG phải là những cây trụ đá vững chắc để cho em mình bám víu y nương một cách an toàn. Trong kinh THÂN GIÁO đức Thế Tôn bảo ngài Ca Diếp: Thầy quá già, Thầy có thể ngồi tại trú xứ, với uy tín ngài đàn na thí chủ sẽ tự đến đây và phục vụ cho thầy. Ngài Ca Diếp vội vã đứng bật dậy kính cẩn thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Con phải vâng lời đức Thế Tôn đời đời kiếp kiếp không quên phải trì bình đắp y du hành thứ lớp hóa trai không lỗi mới có thể đại diện Tăng già nương oai thần Phật mà hướng dẫn tứ chúng. Chúng con phải biết nói năng như chánh pháp, tư duy như chánh pháp, biết làm như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp mới có thể cất tiếng hãi triều, cất tiếng sư tử mà truyền thừa đạo mạch”. Phật dạy: “Đúng là như thế, đó là thân giáo. Thầy xứng đáng được ngồi nửa tòa của Như Lai. Một ngàn năm sau. Đệ tử của ta sẽ sửa y áo, trang hoàng chùa cảnh, tay trái ôm con trai, tay phải ôm con gái mà làm Phật đạo. Do vậy phải trụ thế như thầy mới có thể giữ được y bát của ta để truyền trao cho đức ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT sau nầy”.

Trong đạo Phật hàng Bồ Tát đông như hà sa không thể tính đếm được. Thế nhưng các chùa chiền tổ đình, học viện chuyên tu người ta chỉ khắc đúc 18 tượng A LA HÁN là bởi vì 18 vị nầy tự nguyện trụ TA BÀ, hoặc hiện lỗi lầm và có hướng khắc phục thù thắng để LẺ ĐẠO hưng long không dứt mất mà tứ chúng môn đồ phải luôn luôn ghi nhớ mới có thể viên thành đạo quả.

Biết cho (liễu tri) điều nầy thì đạo pháp sáng tỏ, chuyển vận không dứt, mưa thuận gió hòa, dân chúng an lành, quốc gia hưng thịnh. Anh chị cứ nhớ:

– TRỜI TA!                  – TA ĐỨNG.

– ĐẤT TA!                   – TA NGỒI.

– SÔNG BIỂN TA!     – TA TẮM.

– NÚI TA!                    – TA TRÈO

Với những dự lệnh động lệnh để đứng ngồi tắm leo để thư giản cơ thể chống mỏi mệt đã là những bài học về CÔNG DÂN GIÁO DỤC mà suốt đời ta không thể nào quên. Chúc ACE thành tựu sứ mạng mà mình ôm ấp hoài bảo./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Âm nhạc Phật giáo và Âm nhạc Dân tộc – Giáo Sư Trần Văn Khê

phuocthanh

Thơ: Tiếng chuông

phuocthanh

Những ngày cuối đời của Anh Nguyên Y

phuocthanh