Ca khúc “ÁNH SAO LAM”. Sáng tác: Quang Viễn.

MỪNG THỌ HTr CẤP DŨNG NGUYÊN LỄ – TRẦN CÔNG LỘC

Bài khác nên xem

Khúc cây xuôi dòng

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Ánh Sáng Của Nhẫn Nhục – Đức Quảng

ducquang

Giới thiệu Kỷ yếu: 50 năm ngành Nữ sánh vai phụng sự 1964-2014

phuocthanh