HẠNH NỮ – GĐPT Bình Phước

HẠNH NỮ 
BP ngày 16-09 Quý Tỵ –  20/10/2013

Nữ thân là một đoá hoa
Là hương là sắc tinh hoa vô cùng
Hạnh là biết sống viên dung
Tròn nhân nghĩa trí thuỷ chung kiếp người
Gian nan môi vẫn mỉm cười
Con tim nhân ái xa rời thị phi
Hạnh là sống có lương tri
Không tham không oán không vì lợi danh
Từ bi cội rễ hạnh lành
Áo trầm hương mặc thơm vành môi xinh
Lại qua trong chốn hữu tình
Vô thường một kiếp duyên sinh chóng tàn
Đời Lam vui sống lạc quan
Biết yêu trân quý thời gian từng giờ
Mỗi người là một bài thơ
Nụ cười nuôi lớn ước mơ yên lành
Hồ tâm sen trắng trừng thanh
Mỗi người nữ một bức tranh diệu thần.
                                                                                                                                       

Phan Hồng Liên

Binh Phuoc 70

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức khóa tu Bát quan trai cho Ngành Thanh.

Huệ Quang GĐPTVN

THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

ducquang