Đoàn ca Nữ Oanh Vũ “Tươi” – Võ Thiện Hải

Bài Đoàn ca Đồng Nữ này đã được chỉnh notes móc đơn hát đều từ  quyển nhạc Lam Hiền do chị UV Đồng nữ Diệu Quang cung cấp:

  

 

Bài khác nên xem

Thơ: Người Huynh Trưởng Trẻ

phuocthanh

Hội Hiếu GĐPT Quảng Đức

ducquang

Hội thảo Văn nghệ toàn quốc

nhuanphap