Đoàn ca Nữ Oanh Vũ “Tươi” – Võ Thiện Hải

Bài Đoàn ca Đồng Nữ này đã được chỉnh notes móc đơn hát đều từ  quyển nhạc Lam Hiền do chị UV Đồng nữ Diệu Quang cung cấp:

  

 

Bài khác nên xem

Thơ: Niệm Ân Chân Nguyên của Thầy Thích Đồng Tín

phuocthanh

Nội san Sen trắng

phuocthanh

Những tượng Phật cổ xưa của Việt Nam

phuocthanh