Đoàn ca Nữ Oanh Vũ “Tươi” – Võ Thiện Hải

Bài Đoàn ca Đồng Nữ này đã được chỉnh notes móc đơn hát đều từ  quyển nhạc Lam Hiền do chị UV Đồng nữ Diệu Quang cung cấp:

  

 

Bài khác nên xem

Thơ: Nghe mưa nhớ Mẹ

phuocthanh

Ngành Đồng BHD GĐPT Lâm Đồng thi chung kết thi Hát, Vẽ, Kể chuyện

phuocthanh

Ra Mắt Bộ Tem Đặc Biệt Kỷ Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo

phuocthanh