Đoàn ca Nữ Oanh Vũ “Tươi” – Võ Thiện Hải

Bài Đoàn ca Đồng Nữ này đã được chỉnh notes móc đơn hát đều từ  quyển nhạc Lam Hiền do chị UV Đồng nữ Diệu Quang cung cấp:

  

 

Bài khác nên xem

Thơ: Mẹ cho con mùa xuân

phuocthanh

Thơ : Giấc Mơ

phuocthanh

TRẠI HUẤN LUYỆN

nhuanphap