Trại Lộc Uyển 29 “Phát khởi đức tin – Nhập Trì Địa Bồ tát hành”

 DSC_9774a

TRẠI LỘC UYỂN VỚI CHỦ ĐỀ “PHÁT KHỞI ĐỨC TIN NHẬP TRÌ ĐỊA BỒ TÁT HÀNH”

TRƯỜNG CA TRẠI LỘC UYỂN 29 GIA ĐỊNH

Ban quản trại Lộc Uyển 29, nhận trại sinh, lên phương án, viết kịch bản thực hiện chương trình đào tạo Huấn luyện những Huynh trưởng đầu đời phát nguyện dấn thân. Chưa khai mạc nhưng đã tập trung, nhìn mặt nhau mà đồng thấy biết vạn pháp doanh vây thảy đều không thực mà đều do nhân quả duyên sanh. Nhưng Phật dạy “chúng sanh ai cũng có Phật tánh và từ đó chúng ta mới tu hành theo con đường Bồ Tát đạo để tiệm tu liễu chứng vô sanh. Chưa nói gì đến cái tên Lộc Uyển mà hãy tham quan chánh điện, đối diện với chính mình (Bản lai diện mục) là tánh Phật hằng có vô sanh. Đãnh lễ tự tánh Phật nầy là trở về “NGUỒN CỘI” (1) là trở về căn nhà cha. Huy hiệu hoa sen, Năm điều luật, Năm hạnh lành từ đây được trao.

Nhìn qua bên tay phải, cũng với hành trang nầy ngày xưa, Ngọn đuốc Tâm Minh sáng soi lộ trình giáo dục trẻ lấy ra từ triết lý cây tre giang rộng bàn tay cành nhánh yêu thương, với chất liệu Từ bi Trí tuệ và Dũng khí thiết tha bảo vệ thanh Thiếu Đồng Niên, dân tộc nước nhà, chỉ quay quần quanh mái chùa thôi mà làm nên đạo cả phục hồi nền Luân lý Đạo đức nước nhà. Từ khi còn bé ta đã nghe “Phật pháp xương minh là do tăng già hoằng hóa”. Thời mạt pháp hàng BẠCH Y cũng tận lực “XIỂN DƯƠNG” (2). Thầy Minh Châu, Thầy Tâm Thanh, Thầy Phổ Hòa, anh Cường, chị Cúc, anh Chuẩn, anh Từ, anh Tú, anh Để… đã nằm xuống nhưng ngọn đèn truyền đăng liên tục được thắp lên. Nên khi lễ lạy qua đây hành trang thêm một cây ĐÈN còn nguyên chưa thắp sáng.

Và từ trong nhìn ra, bàn bên phải đây có hình trại trường đã “TIẾP TRUYỀN” (3) bao thế hệ, với quyết tâm: TUÂN KỶ LUẬT, CHỊU HUẤN LUYỆN, THIẾT THA YÊU NGHỀ DẠY TRẺ mà giờ nầy các em đến đây. Nhìn BẢN HIẾN CHƯƠNG, nhìn cuốn NỘI QUY nhìn cuốn QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG những bàn pháp quy hình thành bằng máu lệ, tâm hồn chùng xuống giọt ngọc rưng rưng. Ngọn đuốc Tâm Minh vẫn còn đây, thắp sáng tại chốn nầy. Và ngày mai dưới cờ Sen Trắng những chàng trai cô gái hãy lắng lòng quyết định xem có tiến bước dự lễ khai mạc trại LỘC UYỂN 29 GIA ĐỊNH không đây?

Vắt tay trên trán đêm nay ta nghĩ suy. Câu chuyện lên đường hồi sáng qua tâm sự của HỒ và SÔNG. Học phần không rời HÀNH mà có. TU Phật không rời HÀNH mà nên. Một ngày không HÀN Là một ngày không HỌC. Một ngày không HÀNH là một ngày không TU. HÀNH là chuyển biến thực tập đổi thay. HÀNH là thuận theo vô thường mà đến chỗ CHƠN THƯỜNG tịch tĩnh vô sinh. Và từ đó HỒ và DÒNG SÔNG không tách xa nhau chuyển lưu muôn hướng mà trường cửu lưu phương.

Đức Tin sáng mang tính nhân bản mà đạo Phật đến với đời, làm cây nhân cách phẩm hạnh nở hoa. Đời người HUYNH TRƯỞNG hãy như con tằm chỉ ăn lá dâu xanh mà nhả tơ vàng óng ánh. Đời người HUYNH TRƯỞNG như chú ong thợ chỉ hút nhụy hoa mà cho đời MẬT NGỌT không để lại gì thương tổn cho hoa… (Chỉ phút dạo đầu mà mang nhiều sáng tạo, anh không tham dự, nhưng nào vắng mặt bao giờ). Chỉ mới có Phiên khúc I còn ba phiên khúc nữa. Hẹn gặp lại)

THỊ NGUYÊN.

Bài khác nên xem

Tượng Phật Độc Đáo Đầu Công Nguyên

phuocthanh

NHÂN QUẢ KHÔNG SAI

nhuanphap

Ngày Valentine

nhuanphap