Nhạc Karaoke: Chân Dung Áo Lam – Đức Quảng

Nhạc phẩm CHÂN DUNG NGƯỜI ÁO LAM – Tưởng niệm cố huynh trưởng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ – Nhạc và lời Đức Quảng – Hòa âm: Hoài Phương – Ca sĩ Khánh Vân – Video karaoke: Music GDPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Lam viên GĐPT Nhất tâm cầu nguyện cố HTr Thiện Pháp Nguyễn Văn Phải

Tâm Lễ

Bản Trường Ca Lửa Từ Bi – Thơ Vũ Hoàng Chương, Nhạc Đức Quảng

ducquang

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam

Huệ Quang GĐPTVN