Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

Nhạc phẩm: THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Nhạc sĩ Thẩm Oánh
Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Trại ca Phú Lâu Na

phuocthanh

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang

Phật giáo có phải là một tôn giáo không?

Áo Lam