Nhạc Karaoke: Thích Ca Mâu Ni Phật – Thẩm Oánh

Nhạc phẩm: THÍCH CA MÂU NI PHẬT – Nhạc sĩ Thẩm Oánh
Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức trại bồi dưỡng Huynh trưởng đợt 1 năm 2015

phuocthanh

Tứ đại – dưới con mắt của Phật học và Khoa học

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ Tổng Khai khóa năm Tu Học 2019

Huệ Quang GĐPTVN