Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

Nhạc phẩm VÒNG TAY THƯƠNG YÊU – Đức Quảng sưu tầm và ký âm – Hòa âm: Giác An – ca sĩ Hiếu Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=1MzW0S8gZTI

Bài khác nên xem

Hình mới Sưu Tầm

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Dưới Đài Sen – Trần Cường

ducquang

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang