Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

Nhạc phẩm VÒNG TAY THƯƠNG YÊU – Đức Quảng sưu tầm và ký âm – Hòa âm: Giác An – ca sĩ Hiếu Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=1MzW0S8gZTI

Bài khác nên xem

Nước

nhuanphap

(BHD GĐPT Bình Định) Chúc thọ

nhuanphap

Nhạc Lý Căn Bản (2)

ducquang