Thảo Luận Về Tiêu Hướng Phát Triển Văn Nghệ GĐPT

vnZ

15:20 ngày 23.6.2013, toàn thể hội nghị Văn Nghệ GĐPT gồm 14 tỉnh đã biểu quyết thông qua 7 điều trong Tiêu Hướng thực hiện để Phát triển bộ môn Văn Nghệ GĐPT Việt Nam:

Thảo luận về Tiêu Hướng thực hiện để phát triển Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử:

VN3z

Điều 1: Xác định Bộ môn Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử y theo Nội quy Chương trình tu học Gia Đình Phật Tử thấm nhuần tinh thần Đạo Pháp, xây dựng tình yêu quê hương dân tộc và phù hợp với Giáo dục. (Đã biểu quyết)

Giải trình: Lâu nay, GĐPT chúng ta co cụm lại trong các chủ đề về Đạo và rất cẩn thận đến mức không sử dụng nhạc Quê hương trong sáng, khách quan trong GĐPT, suốt 38 năm thành nếp, có nhiều huynh trưởng đã không hiểu, hoặc đã rất cẩn thận không dám thực hiện theo hướng này . Nay ghi ra nguyên văn trong Chương trình tu học viết theo bản Nội quy về tinh thần giáo dục, đào luyện trong GĐPT để chúng ta cùng hiểu biết và bình tâm đưa Văn nghệ GĐPT ngày càng gần gũi và hòa quyện cùng quê hương dân tộc, đồng hành cùng dân tộc những tháng năm cam khổ có nhau. Nên cần phải nhắc lại để xác định trong đường hướng văn nghệ GĐPT đã đề cập đầy đủ trong Nội Quy.

Điều 2: Thiết lập và phân bổ một hệ thống nhân sự hài hòa theo các Miền và Liên Miền do Ủy viên Văn Nghệ và các Phụ tá  đảm trách các công việc Khuyến khích và hỗ trợ xúc tiến các công việc học và thực hiện các loại hình nghệ thuật phổ biến tại mỗi địa phương.(ĐBQ)

Giải trình: Xưa nay chúng ta chưa thiết lập được một hệ thống liên lạc để liên kết, thông tin, giao lưu… hoạt động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương để điều hòa các mảng Văn nghệ chung GĐPT. Hiện nay với phương tiện và hệ thống thông tin nhanh nhạy phổ biến, đã đến lúc chúng ta cùng đan tay liên kết để xây dựng những công trình chung trong sinh hoạt GĐPT.

VN9z

Điều 3: Thành lập Ban Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Quốc nội) gồm các Ủy viên và PT Ủy viên Văn nghệ, các huynh trưởng nghệ sĩ toàn quốc nhằm liên kết hoạt động tiến tới tổng hợp tạo dựng và phát triển nền Văn hóa nghệ thuật Phật Giáo Việt Nam nói chung và GĐPT nói riêng. Chức năng của Ban Văn Nghệ được phân bổ theo khả năng chuyên môn và quy chế huynh trưởng để thẩm định, xét duyệt và kiến nghị BHD Trung Ương về các tác phẩm nghệ thuật sử dụng chung trong GĐPT; hỗ trợ cho các chương trình có liên quan đến phần hành văn nghệ từ các Ngành, Miền. (ĐBQ)

Giải Trình: Muốn xây dựng những công trình chung nhất chúng ta phải có một danh nghĩa chung nhất. Đề nghị tên gọi là: “Ban văn Nghệ Gia Đình Phật Tử” hoạt động theo nhiệm kỳ 2012-2016 theo tiêu hướng thống nhất hôm nay. Có thể gọi là BAN, hay KHỐI cho toàn thể do Trung Ương điều hành. Nếu BHD Trung ương duyệt y hay sử dụng từ nào thì chúng ta có danh nghĩa chính thức để trình bày các Dự án hoạt động tiếp theo.

– Yêu cầu được hoạt động, tham dự và  thẩm duyệt phần hành văn Nghệ theo Nội quy và Quy chế huynh trưởng bởi các HT giữ chức trách thừa hành tại Trung Ương và ở mỗi Ban Hướng Dẫn địa phương như chuẩn hóa các bài lễ nhạc, nghi thức, đoàn ca, trại ca…

Tới đây là 11:30 trưa hội thảo xuống quá đường và chỉ tịnh đến 13:30 sẽ họp tiếp.

VN5z

13: 30 trưa Hội Thảo Văn Nghệ tiếp tục thảo luận về Tiêu hướng:

VN7z

Điều 4: Xây dựng một mô hình Hội Trại Tu Dưỡng Văn Nghệ GĐPT toàn quốc 2 năm một lần nhằm tập huấn cho huynh trưởng các kỹ năng sáng tác, luyện thanh, dẫn chương trình, mỹ thuật, dân vũ, sinh hoạt cộng đồng…. Tên trại là Kiều Thi Ca, tiếng reo “Tiến” (ĐBQ)

Giải trình: Trại Tu Dưỡng hàm ý  chữ “Tu” là chỉnh sửa, làm cho hoàn chỉnh từ ý thức và kỹ năng  đem  đạo vào đời qua các năng khiếu, tác phẩm, và điều khiển. Kiều Thi Ca là tên của Vua Trời Đế Thích thời Phật Thích Ca, vị vua này đã dùng thi, nhạc tán tụng tâm kinh Bát Nhã đước đức Phật khen ngợi. Nhân trại này, mở khóa hàm thụ dài ngày về lý thuyết và ứng dụng trong sáng tác âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, đạo diễn, vũ đạo, biên kịch; khôi phục các điệu nhảy múa tập thể, từ nhảy lửa đến ca múa cộng đồng trong tinh thần GĐPT. (Sẽ đệ trình dự án)

Điều 5: Tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Ca Lăng Tần Già” tuyển giọng hát ngành Thiếu trở lên toàn quốc 2 năm một lần; tổ chức cuộc thi  hợp xướng , vũ nhạc, kịch… sân khấu toàn quốc 2 năm một lần; xây dựng mô hình phòng triển lãm tranh ảnh hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ… cấp Miền, liên Miền trong các sự kiện lễ hội lớn của Phật Giáo và Gia Đình Phật Tử.

Giải trình: Đầu vào là thi tuyển giọng hát, nhất là chọn giọng “lĩnh xướng” nam cao, nữ kim cho dàn hợp ca, hợp xướng cấp Tỉnh, Miền, Trung Ương; Đầu ra là thực hiện thu âm các bài Đạo ca, Nhạc sinh hoạt và GĐPT; lâu dài sẽ  tiến tới một Ban kinh nhạc hợp xướng Gia Đình Phật Tử Việt Nam chuẩn bị cho các sự kiện lễ hội  lớn lao. Về Hội họa,  Nhiếp ảnh, sẽ liên kết với các tỉnh, miền có những tác phẩm nhiếp ảnh, hội họa, tranh photoshop, tranh cát, tranh xé…. Để mở những phòng triển lãm kiểu mẫu theo GĐPT.

Điều 6: Tuyển chọn, tập dượt, đầu tư và biên tập được những chương trình văn nghệ phù hợp để công diễn trong các sự kiện lớn lao như Lễ hội Phật Giáo, Đại hội GĐPT Việt Nam và Đại Hội GĐPT Việt Nam trên Thế giới.

Giải Trình: Các Ban Hướng dẫn GĐPT từ địa phương đến Trung Ương và Thế giới chỉ thị Ban văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Việt nam hay “Khối” Văn Nghệ GĐPT VN sẽ biên tập, đệ trình và thực hiện chương trình với nhân sự phù hợp và công bình  lúc điều hành trong ngành Văn Nghệ.

Điều 7: Tạo dựng nên những Diễn đàn Văn nghệ GĐPT để phổ biến và nâng cao các kỹ năng về nghệ thuật bằng cách thực hiện Bản Tin “Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử” một năm 3 bản tin, khi đã liên lạc hoạt động đều tay sẽ tiến đến công việc ra mắt Trang báo điện tử Văn Nghệ GĐPT.

Giải trình: Sau khi kết nối liên lạc thành công Ban hay Khối Văn Nghệ sẽ trao đổi thông tin, phổ biến sản phẩm, biên soạn tài liệu Văn Nghệ…. Cần phải có diễn đàn và lưu trữ bảo tồn những tâm huyết ấy – Đầu tiên, chúng ta sẽ cộng tác với các trang nhà: gdptvietnam.com , gdptthegioi.org, cùng các trang nhà địa phương. Tự Ban  hay Khối Văn Nghệ sẽ ấn hành một trang báo giấy có tên VĂN NGHỆ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ in màu trên khổ A4  một năm ra ba số nhân Thành Đạo và Xuân; Phật Đản, Vu Lan để lưu giữ công trình của chúng ta, phổ biến trong Nội bộ Văn nghệ (In màu nên khá nhiều tiền); sau đó tiến hành thực hiện trang nhà Văn Nghệ GĐPT khi đã tạo nên sự làm việc đều tay trong các bộ môn Văn nghệ và nhân sự của Ban hay Khối Văn Nghệ GĐPT Việt Nam.

 

Sau khi thông qua bản Tiêu hướng phát triển này toàn thể Hội nghị đã biểu quyết để trở thành quyết nghị của ngày Hội Thảo Văn Nghệ hôm nay.

Trưởng BTC Hội Thảo Văn Nghệ GĐPT 2013

VN8z

 

VN1z

Bài khác nên xem

Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước nhân Tết Nhi đồng Việt Nam – Suy tư hướng về các thế hệ tương lai

nhuanphap

Dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

nhuanphap

[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Áo Lam