BHD Cam Ranh: Sinh hoạt hậu trại A Dục XIII-Huyền Trang V (đợt 2)

30527909405_e3afb923e3_z

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ý thức tu học tự thân, tinh thần phục vụ mục đích – lý tưởng của tổ chức GĐPT. Ngày 23/10/2016, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức sinh hoạt hậu trại đợt 2 cho HTr Trại sinh Liên Trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V.

Anh Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh đã đến thăm và huấn thị sách tấn.

Đợt sinh hoạt này, Trại sinh được thực hành nhiều về “hình thức và hiệu lệnh tập họp”; kỹ năng dựng lều cá nhân trong nhiều tình huống; Hội thảo chủ đề : “Những giải pháp tốt cho việc thăng tiến sinh hoạt, tu học hiện nay của Liên Đoàn và Đoàn”.

Dịp này, Trại sinh A Dục XIII được hướng dẫn lập phiếu nhận xét Trại sinh để chuẩn bị cho việc cấp chứng chỉ trúng cách. Trại sinh Huyền Trang V nộp tiểu luận kết khoá, BHD sẽ tổ chức lễ giải trình tiểu luận vào tháng 2 năm 2017.

Sinh hoạt Hậu trại Liên trại HLHT A Dục XIII – Huyền Trang V đợt 2  kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

Theo www.gdptcamranh.net

30412545942_05da180338_o

30441777481_4459a88f23_o

30491605496_4e8680ca62_z

30527904155_1e9d8f1c2e_z

30528961395_e91cc64316_o

30491599426_f44070c586_z

30527899335_c13ab9465b_z

30528961875_438660a9cb_o

30229830150_c55b278d40_z

p1290140

29895232193_f32a0b8789_z

p1290144

p1290141

p1290142

p1290149

p1290154

30229832310_360349e170_z

p1290156

p1290157

p1290159

p1290160

p1290161

p1290170

p1290163

p1290165

p1290166

p1290173

30230710560_8fb1c31111_o

29898126034_7c81f5c7f7_o

p1290179

30412248602_71b435c9e5_o

p1290184

29895221783_a9ac0a0422_z

30230710700_02ac436383_o

29895218833_cf25f09fe9_z

p1290183

p1290189

p1290192

p1290196

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Khai mạc Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 16 – A Dục 14

Huệ Quang GĐPTVN

Đời Ôn là hoa và chữ

phuocthanh

Hình thức và hiệu lệnh tập họp

datthinh