Tưởng niệm HTr cấp Tấn Nguyên Tịnh Mai Đình Nam nguyên Phó Trưởng ban, BHD GĐPT Thừa Thiên

Ngày Húy kỵ :  01 tháng 6 Âm lịch .

Tưởng nhớ Huynh trưởng Cấp TẤN Nguyên Tịnh MAI ĐÌNH NAM. Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên  1972 – 1975 .

(Năm 1975 – Tuân hành  Giáo chỉ của Hòa Thượng THÍCH THANH TRÍ Chánh đại diện miền Vạn Hạnh – từ năm 1975 đối với Phật sự của Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên . Lưu nhiệm toàn BHD GĐPT Thừa Thiên  – Htr Nguyên Tịnh tiếp tục sinh hoạt – đến ngày Thọ nạn tại Hoa Kỳ ) .

Anh Nguyên Tịnh cùng sinh hoạt  GĐPT TỊNH BÌNH  với Thánh tử Đạo Tâm Dũng NGUYỄN ĐẠI THỨC (1966).

Lúc Huynh trưỡng TÂM DŨNG hy sinh cho đến khi quàn Linh cữu tại Chùa Diệu Đế và An táng tại Trại Trường Đồi Quảng Tế , Anh Nguyên Tịnh Tổ chức, chiếu liệu Pháp sự này .

Năm 1966 Anh đã bị bắt và đày ra Đảo Phú Quốc cùng Chiến đoàn NGUYỄN ĐAỊ THỨC cùng  các Sĩ Quan , hạ sĩ quan, binh sĩ Ly khai .

GĐPT Tịnh Bình năm 1966 là đơn vị Chuyền tay – lưu hành Báo THANH QUANG do các Huynh trưởng  Đoàn Đình Điệp, TÂM BẢN Nguyễn Đình Luyện, NHƯ TÂM Nguyễn Khắc Từ  các Anh Cải trang lẫn trốn Chế độ THIỆU KỲ nhưng vẫn hoạt động , Chủ biên, bài vở  một  phần  do Anh NGUYÊN NGỘ Nguyễn Sĩ Thiều viết …trang nhà gdptvietnam.com

Bài khác nên xem

Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

datthinh

BHD Gia Định tổ chức liên trại HLHTr A Dục 25 – Lộc Uyển 33

nhuanphap

Tưởng niệm húy nhật thứ 15 của HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng

Huệ Quang GĐPTVN