Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

Nhạc phẩm TẾT ĐẾN RỒI! – Nhạc và lời: Minh Khánh – Tốp ca.

Bài khác nên xem

Thiệp Xuân Chùa Phật Ân

phuocthanh

Giã biệt hành

nhuanphap

Thương anh Nguyên Lam