Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

Thập niên 1980, Gia Đình Phật Tử phân ly, từng đàn chim bay xa không hẹn ngày trở lại. Trong hoàn cảnh đó tác giả đưa ra một ước nguyện dù ở nơi đâu, dù hoàn cảnh thế nào chúng ta hẹn nhau trong đêm Thành Đạo….

Bài khác nên xem

Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Văn Giảng – Dương Kinh Thành

ducquang

Nhạc Karaoke: Bóng Ai Đẹp Sắc Y Vàng – Võ Tá Hân

ducquang

Nhạc karaoke: Xuân Lam – Tâm Trí Quang Vui

ducquang