Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

Thập niên 1980, Gia Đình Phật Tử phân ly, từng đàn chim bay xa không hẹn ngày trở lại. Trong hoàn cảnh đó tác giả đưa ra một ước nguyện dù ở nơi đâu, dù hoàn cảnh thế nào chúng ta hẹn nhau trong đêm Thành Đạo….

Bài khác nên xem

Nhạc: Kinh Nguyện – Tâm Trí Quang Vui

ducquang

Nhạc Karaoke: Gặp Mẹ Trong Mơ – Thùy Chi

ducquang

Bài Hát Tưởng Niệm GĐPT – Nguyên Nhân?

ducquang