Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

Thập niên 1980, Gia Đình Phật Tử phân ly, từng đàn chim bay xa không hẹn ngày trở lại. Trong hoàn cảnh đó tác giả đưa ra một ước nguyện dù ở nơi đâu, dù hoàn cảnh thế nào chúng ta hẹn nhau trong đêm Thành Đạo….

Bài khác nên xem

Nhạc Dâng Hoa – Lê Mộng Bảo, Phạm Mạnh Cương

ducquang

Nhạc Karaoke: Tâm Sự Cài Hoa Trắng – Trường Khánh

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang