Nhạc Phẩm : Lửa Dũng – Đức Quảng

Thập niên 1980, Gia Đình Phật Tử phân ly, từng đàn chim bay xa không hẹn ngày trở lại. Trong hoàn cảnh đó tác giả đưa ra một ước nguyện dù ở nơi đâu, dù hoàn cảnh thế nào chúng ta hẹn nhau trong đêm Thành Đạo….

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Theo Dấu Chân Anh – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Đường Chiều Quê

ducquang

Nhạc: Đêm nghe tiếng sông Hàn

ducquang