Nhạc: Trái Tim Bồ Tát – Thích Trường Long

Ngay sau khi ngọn lửa Bồ Tát Quảng Đức bừng cháy ngày 20-4 năm Quý Mão 1963, có những vầng thơ, những dòng nhạc đã dâng lên cảm niệm công đức sâu dày. Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu thời đó là bài hát này:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tết Suối Hồng – Trịnh Công Sơn

ducquang

Nhạc Chân Dung Người Áo Lam – Tưởng Niệm Anh Từ

ducquang

Nhạc Karaoke: Mẹ Từ Bi – Chúc Linh

ducquang