Nhạc: Trái Tim Bồ Tát – Thích Trường Long

Ngay sau khi ngọn lửa Bồ Tát Quảng Đức bừng cháy ngày 20-4 năm Quý Mão 1963, có những vầng thơ, những dòng nhạc đã dâng lên cảm niệm công đức sâu dày. Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu thời đó là bài hát này:

Bài khác nên xem

Nhạc: Lòng Mẹ – Y Vân

ducquang

Nhạc: Tháng Bảy Vu Lan – Chúc Linh

ducquang

Nhạc Karaoke: Chân dung Người Áo Lam – Khánh Phương

ducquang