Nhạc Karaoke: Bài Ca Tạm Biệt – Viết Chung

Nhạc phẩm: BÀI CA TẠM BIỆT – Viết Chung – Hòa âm: Hoài Phương – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

TỜ TRÌNH: GĐPT Chơn Thiện bị đàn áp

phuocthanh

Tân Xuân cầu nguyện Thế giới bình an

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Miền Liễu Quán tưởng niệm Đức Đệ tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Huệ Quang GĐPTVN