Mừng xuân hoan hỷ

Năm mới, Xuân Đinh Dậu, PL. 2560

Khánh chúc:

Chư Tôn đức Trưởng lão Hội đồng Tăng già Chứng minh

Chư Tôn đức Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam

Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng – Ni

PHƯỚC TRÍ NHỊ NGHIÊM

TÂM HOA KHAI MÃN

Kính chúc:

Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam

Ban Hướng dẫn các cấp GĐPT Việt Nam trên Thế giới

Ban Chấp hành, cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam

Ban Bảo trợ, Ân nhân, Nội Ngoại Thiện tri thức

Huynh trưởng, Đoàn sinh các cấp cùng quý quyến

PHẬT SỰ VIÊN THÀNH

VẠN SỰ AN LÀNH

BỒ ĐỀ TÂM KIÊN CỐ

***

Ban Hướng Dẫn Trung Ương

GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

360 Hình Ảnh Tôn Tượng Phật Kính Mừng Phật Đản (phần 1)

phuocthanh

Suy Ngẫm Về Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác

phuocthanh

Lễ Đại tường Cố Đại lão Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN