Lời chúc Tết Nhâm Dần – 2022 của HTr Nguyên Tín Nguyễn Châu, Trưởng ban BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

https://youtube.com/watch?v=oPBA6zpbqqA%3Ffbclid%3DIwAR1FumsU-DmZzT_0z6pc17jP5cfrqvyFomfPmxxaQ-iMGqY5ZJ0mgvlisDc

 

Bài khác nên xem

GĐPT Lâm Đồng – Kính mừng Phật đản PL. 2561

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Đức Khiêm Từ – Chúc Linh

ducquang

Nhớ Rằm, mồng Một

phuocthanh