Home » Tâm thư đầu xuân Canh Tý

Tâm thư đầu xuân Canh Tý

TÂM THƯ ĐẦU XUÂN CANH TÝ – PHẬT LỊCH 2563
của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
oOo

 

Bài khác nên xem

Cung đón Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

nhuanphap

Ngành nữ GĐPT Cam Ranh: Vòng sơ khảo – Hội thi “Kỹ năng dẫn chương trình” – năm 2018

Huệ Quang GĐPTVN

LỜI PHÁT BIỂU CỦA ANH TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI