Tâm thư đầu xuân Canh Tý

TÂM THƯ ĐẦU XUÂN CANH TÝ – PHẬT LỊCH 2563
của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
và Hội Đồng Giáo Giới Gia Đình Phật Tử Việt Nam
oOo

 

Bài khác nên xem

Gia đình Phật tử Việt Nam – Lễ Hiệp kỵ (năm Tân Sửu – DL.2021 – PL.2565)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.BRVT làm lễ cầu nguyện tại đài Lục Hòa GĐPTBRVT

Tâm Lễ

Ca khúc: Kỷ niệm 70 năm danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ