Những Bài Hát Tưởng Niệm Quý Anh Chị Hữu Công Quá vãng

Nhân GĐPT BR Vũng Tàu thi tuyển giọng ca với chủ đề Tưởng Niệm áo lam và theo yêu cầu trang nhà cung cấp nhạc, một số đã có sẵn trên trang nhà, còn lại chúng tôi sẽ đăng tải dần lên để quý ACE lưu tài liệu:

Bài tiếc thương anh Trần Quang Hải Darlak:Tuong niem anh Hai 1

Niem tin vung ben4zThầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân

 

Bài khác nên xem

Bay Đi Cánh Chim Lam

phuocthanh

Chút tình cho em

phuocthanh

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang