Những Bài Hát Tưởng Niệm Quý Anh Chị Hữu Công Quá vãng

Nhân GĐPT BR Vũng Tàu thi tuyển giọng ca với chủ đề Tưởng Niệm áo lam và theo yêu cầu trang nhà cung cấp nhạc, một số đã có sẵn trên trang nhà, còn lại chúng tôi sẽ đăng tải dần lên để quý ACE lưu tài liệu:

Bài tiếc thương anh Trần Quang Hải Darlak:Tuong niem anh Hai 1

Niem tin vung ben4zThầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân

 

Bài khác nên xem

Chương Trình Tang Lễ Cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

Người Áo Lam

BHD GĐPT Gia Định: Cáo Tang HTr Đồng Trí – Nguyễn Ngọc Hải

nhuanphap

Thông tư: Tang lễ Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH

nhuanphap