Những Bài Hát Tưởng Niệm Quý Anh Chị Hữu Công Quá vãng

Nhân GĐPT BR Vũng Tàu thi tuyển giọng ca với chủ đề Tưởng Niệm áo lam và theo yêu cầu trang nhà cung cấp nhạc, một số đã có sẵn trên trang nhà, còn lại chúng tôi sẽ đăng tải dần lên để quý ACE lưu tài liệu:

Bài tiếc thương anh Trần Quang Hải Darlak:Tuong niem anh Hai 1

Niem tin vung ben4zThầy Phổ Hòa – Hồng Liên Phan Cảnh Tuân

 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức liên trại HL Anoma-Niliên 32+33-Tuyết Sơn 26+27

Tâm Lễ

BHD Gia Định tổ chức giải trình luận văn trại Huyền Trang 7

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện

Tâm Lễ