GĐPT Cam Ranh: Phật sự mùa Vu Lan PL 2561 – DL 2017

          Nhân mùa Vu Lan Thắng Hội PL.2561 – DL.2017, GĐPT Cam Ranh đã thực hiện nhiều Phật sự mang ý nghĩa sâu sắc để cúng dường Đại lễ.

         + Từ ngày mùng 02.7 đến mùng 10.7 âm lịch: BHD cùng các Đơn vị tham dự và phục vụ Lễ húy kỵ Chư Tổ khai sơn chùa Thanh Sơn (Thủy Triều); Lễ “An vị tôn tượng Bổn sư Niết Bàn” tại tịnh xá Ngọc Mỹ. BHD đã lập nhiều phái đoàn đi dâng hương tưởng niệm chư Ân sư, nguyên thành viên BHD qua các thời kỳ, chư vị Ban bảo trợ, Gia trưởng quá cố. Vấn an, dâng phẩm vật tri ân lên Chư tôn đức cố vấn giáo hạnh; thăm viếng quý Huynh trưởng cao niên, bệnh duyên đang sinh sống tại Cam Ranh và Cam Lâm.

          + Từ ngày 12.7 đến Rằm tháng 7 âm lich: các Đơn vị trực thuộc tổ chức Trại Hiếu, Lễ báo ân, Trình diễn văn nghệ sân khấu để cúng dường Đại lễ.

          Tiêu biểu trong việc thực hiện sinh hoạt “Vui mùa Hiếu Hạnh” có hình thức long trọng, nội dung sâu sắc, gồm các GĐPT như sau: Từ Ân, Kỳ Viên, Thanh Sơn, Thạnh Nhuận, Thanh Lợi, Long Định, Từ Lâm, Từ Hiệp, Hòa Do, Phước Khánh, Phước Hải, Tây Thiên, Cam Bình.

          Đặc biệt, mùa Vu Lan năm nay GĐPT Từ Ân tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm Chu niên lần thứ 65 của đơn vị.

Tổng hợp thành quả “Vui mùa Hiếu Hạnh” của các Đơn vị qua những dòng tin vắn và hình ảnh như sau:

Gia Đình Phật Tử Phước Hải

Tổ chức lễ báo ân – báo hiếu, trình diễn văn nghệ mừng Vu Lan

Gia Đình Phật Tử Từ Ân

Tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm Chu niên lần thứ 65, Lễ báo ân,Trại Hiếu, Trình diễn văn nghệ.

Gia Đình Phật Tử Kỳ Viên

 Tổ chức Lễ báo ân, Văn nghệ.

Gia Đình Phật Tử Phước Khánh 

Tổ chức Trại Hiếu, Lễ báo ân, Văn nghệ.

Gia Đình Phật Tử Tây Thiên

 Tổ chức Trại Hiếu, Lễ báo ân.

Gia Đình Phật Tử Thanh Sơn

 Tổ chức Lễ báo ân, Trình diễn văn nghệ

Gia Đình Phật Tử Thanh Lợi

 Trại Hiếu

Gia Đình Phật Tử Thạnh Nhuận

 Trại Hiếu, Từ thiện xã hội, Lễ Báo ân.

Gia Đình Phật Tử Long Định

 Trại Hiếu, Lễ Báo ân

Gia Đình Phật Tử Từ Lâm

 Trại Hiếu, Lễ Báo ân

Gia Đình Phật Tử Từ Hiệp

Văn nghệ mừng Vu Lan

Tổng hợp: VP.BHD.GĐPT Cam Ranh

Nguồn: www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Hội nghị Tổng kết Phật sự giữa nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ trao học bổng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 4

phuocthanh

Lam viên GĐPT Cam Ranh kính mừng Lễ Thành đạo – PL 2566